พื้นหลัง

BOT ยิงข้อความไลน์

BOT ส่ง Message ไลน์โดยไม่จำกัดการส่งส่งได้ทุกอย่างตั้งเวลาส่งๆเข้ากลุ่มดึงเพื่อนเข้ากลุ่มจัดการกลุ่มจัดการเพื่อนได้ใส่แท็กส่งตามแท็กได้

รูป1
ยิงข้อความ

บรอดแคสต์ข้อความให้เพื่อนในไลน์

บอทไลน์
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ยิงข้อความเข้ากลุ่ม

บรอดแคสต์ข้อความเข้ากลุ่มไลน์ทั้งหมด หรือเลือกใส่แท็กส่งเฉพาะกลุ่มได้

กลุ่ม LINE BOT
เพิ่มเพื่อนไลน์
ยิงข้อความบน LINE OA

บรอดแคสต์บน LINE OA หรือ LINE Official Account แบบไม่จำกัดข้อความ

LINE OA

LINE BOT

ไลน์บอท

linebot.3

ใช้บอทเป็นตัวช่วยในการส่งข้อความ

สะดวกรวดเร็วมีเวลาเพิ่มขึ้นตอบโจทย์การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

LINE BOT

LINE BOT

"LINEBOT" หมายถึง ไลน์บอทสำหรับการส่งข้อความไลน์ด้วยบอทอัตโนมัติบนไลน์และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Search LINE BOT